I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy młodych pracowników naukowych i doktorantów, którzy chcieliby wymienić się doświadczeniami badawczymi oraz praktyków mających doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i  prowadzeniu działalności biznesowej.

 

Konferencja zorganizowana będzie wokół paneli dyskusyjnych oraz posterów.

 

Obszary tematyczny konferencji:

 

  •  Kulturowe uwarunkowania gospodarki
  •  Kapitalizm jako zjawisko kulturowe
  •  Zachowania ludzi na rynkach (rynek przedsiębiorstw, rynek pracy)
  •  Instytucje rynkowe i ich kulturowe źródła
  •  Urynkowienie kultury, przemysł kulturowy i jego krytyka
  •  Ekonomia społeczna, społeczna odpowiedzialność, społeczna wartość dodana
  •  Spójność społeczna, komunikacja społeczna, kapitał społeczny
  •  Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych oraz psychologiczne aspekty rynku

 

Opieka merytoryczna konferencji: dr hab. Robert Geisler, prof. UO

 

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy na adres konferencja@kwartalnikrsk.pl do 30.07.2012 roku.

 

Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w formie artykułów naukowych

w punktowanym czasopiśmie „Rynek–Społeczeństwo–Kultura”.

 

MNiSW dla czasopisma to:

 

 

 

Udział w Konferencji to doskonała okazja aby zdobyć dodatkowe, bardzo istotne punkty w dorobku naukowym.

Pozwoli na to występ on-line z zaświadczeniem o udziale w konferencji oraz publikacja naukowa.

KONFERENCJE > I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl