DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI

21-27 WRZEŚNIA 2017

Szanowni Państwo!

Dolnośląski Festiwal Nauki (DFN) obchodzi w tym roku okrągłe, dwudzieste urodziny. Jest już stałym elementem kulturalnego krajobrazu Wrocławia i regionu. Z roku na rok wzbogaca swoją ofertę, formy działania i zasięg. Początkowo Festiwal był organizowany we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania ze strony Dolnoślązaków, Festiwal otwierał się na nowe miasta. Obecnie organizowany jest również w Ząbkowicach Śląskich, Bystrzycy Kłodzkiej, Zgorzelcu, Głogowie, Dzierżoniowie, Lubinie oraz Bolesławcu. Organizatorami Dolnośląskiego Festiwalu Nauki – największego naukowego festiwalu w Polsce – od dwudziestu lat są: jedenaście państwowych uczelni wyższych Wrocławia, dwa instytuty Polskiej Akademii Nauk i ponad sto współorganizatorów rekrutujących się z instytucji naukowych, edukacyjnych, artystycznych i gospodarczych Wrocławia oraz Dolnego Śląska.

 

Celami Festiwalu Nauki są:

 1. Popularyzacja, upowszechnianie i propagowanie nauki, jej celów, osiągnięć i perspektyw
 2. Pokazanie efektów i korzyści płynących z badań naukowych i działalności artystycznej
 3. Przybliżenie warsztatu pracy naukowca
 4. Pokazywanie zastosowań osiągnięć naukowych w życiu społecznym gospodarce, przemyśle i w życiu codziennym
 5. Zainteresowanie przemysłu i firm potencjalnymi możliwościami nauki oraz opłacalnością inwestowania w naukę i sztukę
 6. Pomoc młodzieży w wyborze kierunku studiów
 7. Propagowanie inicjatyw edukacyjnych i wspieranie uzdolnionej młodzieży
 8. Promocja Dolnego Śląska jako regionu o bogatych tradycjach i osiągnięciach naukowych, i artystycznych
 9. Budowanie wizerunku Wrocławia jako znaczącego ośrodka nauki i sztuki poprzez upowszechnianie dorobku wrocławskich naukowców, aktywizujących metod edukacji, promowanie uzdolnionej młodzieży
 10. Integracja środowisk naukowych i przemysłowych województwa dolnośląskiego wokół idei upowszechnienia wiedzy
 11. Kształtowanie społeczeństwa poprzez rozszerzenie dostępu do wiedzy i możliwość jej pozyskania bez względu na status materialny, wiek i poziom wykształcenia
 12. Podkreślenie roli mecenatu państwa i władz regionu dla rozwoju naukowego i kulturalnego Dolnego Śląska
 13. Budowanie Miasta Kultury Naukowej

 

DFN jest imprezą popularnonaukową skierowaną do szerokiego grona odbiorców – dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, studentów, społeczności nauczycielskiej, rodzin z dziećmi oraz seniorów. Liczba festiwalowych gości z około 12 tys. podczas pierwszej edycji w 1998 r. wzrosła do ponad 139 tys. w roku 2016. Liczba imprez festiwalowych podczas XX DFN  wynosić będzie ponad 1530 wydarzeń.

 

Program Dolnośląskiego Festiwalu Nauki podzielony jest na panele i grupy tematyczne w obrębie każdego panelu. Panele i grupy dotyczą niemal wszystkich dyscyplin nauki i sztuki. Staramy się, aby propozycje były ciekawe dla różnorodnych grup odbiorców od małych dzieci do ludzi starszych. Nauka nie zna bowiem ograniczeń wiekowych czy mentalnych – każdy jest przecież odkrywcą swego własnego świata. Program Festiwalu to próba zapoznania naszych gości z najnowszymi nowinkami naukowymi i technicznymi, to również powrót do korzeni nauki, poznanie jej dróg w dochodzeniu do aktualnego stanu. Festiwal to również przeżycia artystyczne realizowane dzięki zaangażowaniu i wsparciu wrocławskich scen teatralnych.

 

Pośród różnorodnych paneli proponowanych w programie Festiwalu, na czoło wysuwają się tzw. Imprezy Wiodące. Sama nazwa sugeruje wskazuje na ich szczególne znaczenie w programie. Są to przedsięwzięcia realizowane przez różne uczelnie, o wyjątkowym charakterze. Obok Inauguracji i Zakończenia znajdują się w tym panelu zarówno pozycje, które weszły już do kanonu corocznych Festiwali, jak i propozycje nowe, często związane z obchodzonymi rocznicami, wyjątkowymi zdarzeniami lub po prostu szczególnie ciekawymi wydarzeniami. Do kanonu Imprez Wiodących należy np. pierwszy tradycyjny wykład prof. Miodka. W tym roku nosi on tytuł: "O nazwach wodnych i miejscowych - ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska" i łączy się on z hasłem tegorocznego festiwalu: „Nauka bez granic” – rzeki bowiem, tak jak i nauka, są bezgraniczne – zawsze skądś wypływają i gdzieś zmierzają. Tradycyjna jest też Pielgrzymka do Dzielnicy Czterech Wyznań będąca okazją do poznania czterech świątyń różnych wyznań współistniejących w centrum Wrocławia. Siódmy raz organizowana jest Debata Oksfordzka, po raz piąty CSI-Kryminalne Zagadki Wrocławia, kolejny raz zapraszamy do dwudniowego (sobota, niedziela) Parku Wiedzy na Promenadzie Staromiejskiej. Trudno wymieniać tutaj wszystkie propozycje, dlatego gorąco zachęcam do uważnej lektury naszego Programu.

 

Dolnośląski Festiwal Nauki rozwija kontakty z innymi europejskimi przedsięwzięciami promującymi naukę. Od grudnia 2001 r. DFN jest członkiem European Science Events Association (EUSEA) liczącym obecnie ponad 100 członków z kilkudziesięciu krajów europejskich. W ramach tego stowarzyszenia uczestniczy w wymianie doświadczeń edukacyjnych prowadząc europejską działalność w zakresie popularyzowania nauki. W latach 2009-2010 Festiwal uczestniczył w projekcie 2WAYS będąc jednym z 30 partnerów i jedynym w Polsce. Projekt 2WAYS dotyczył nauk przyrodniczych, a jego celem było rozwijanie dwustronnej komunikacji pomiędzy naukowcami i społeczeństwem. W latach 2011-2014 realizowany był projekt PLACES (Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science) – platforma współpracy lokalnych władz i popularyzatorów nauki. W projekcie wzięło udział 67 uczestników (centra nauki, muzea, festiwale nauki) niemal z całej Europy. Celem prac było ustalenie optymalnych rozwiązań, praktyk i innowacyjnych strategii pozwalających w pełni wykorzystać potencjał naukowy regionu.  W 2015 r. nasz Festiwal nawiązał współpracę z Pekińskim Festiwalem Nauki. W 2016 r. przedstawiciele Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pojechali wraz ze swoimi pokazami i warsztatami do Pekina, by dumnie reprezentować Wrocław i cały region.

 

Festiwal Nauki jest realizowany jako dar serca i umysłu tysięcy realizatorów większości pracujących jako wolontariusze. Organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie może się jednak obyć bez określonych nakładów finansowych. Chciałbym wspomnieć o instytucjach i ludziach, którzy wspierają Festiwal jako sponsorzy, mecenasi i partnerzy. Pieniądze przeznaczone na popularyzację nauki nie zwracają się natychmiast. Jest to inwestycja w nowoczesne, wykształcone społeczeństwo, od którego będzie zależała nasza przyszłość. XX DFN jest wspierany finansowy przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Miejski Wrocławia, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, PGNiG S.A., MPWiK S.A. Wrocław, StanMitSerwis, wrocławską restaurację Dwór Polski, czasopisma Delta i Chemik.

Patronat honorowy nad Festiwalem objęli: Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia, Arcybiskup Metropolita Wrocławski.

Szanowni Państwo, przedstawiciele mediów dolnośląskich, w Waszych rękach leży powodzenie Festiwalu Nauki. Proszę, abyście pomogli poinformować Dolnoślązaków, że czekamy na nich w czasie setek ciekawych imprez festiwalowych.

 

Szczegółowy program XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki jest dostępny na stronie Internetowej www.festiwal.wroc.pl/ (również w wersji anglojęzycznej). Na wymienionej stronie internetowej znajduje się też podsumowanie poprzednich Festiwali, felietony, zaproszenia na wybrane przedsięwzięcia oraz relacje umieszczane na bieżąco.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w XX Dolnośląskim Festiwalu Nauki.

 

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Tadeusz Dobosz

Koordynator Środowiskowy

Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl