DOŁĄCZ DO NAS!

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

Nasze czasopismo naukowe jest otwarte na wszelkie propozycje współpracy i zaangażowania w proces przygotowania, wydawania i promocji czasopisma.

 

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy w charakterze redaktora lub recenzenta zapraszamy do wypełnienia i przesłania odpowiedniego formularza na adres e-mail: biuro@kwartalnikrsk.pl, z tematem wiadomości – „Aplikacja Redaktor” lub „Aplikacja Recenzent”.

Do współudziału w tworzeniu czasopisma zachęcamy przede wszystkim badaczy, którzy analizując współczesność, łączą wiedzę teoretyczną i podejście metodologiczne z różnych nauk społecznych z praktyką. Wierzymy, że współpracując w procesie wydawniczym czasopisma naukowego, jakim jest „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, mogą w świadomy sposób wpłynąć na przyszłość interesujących ich obszarów badawczych poprzez pomoc w przygotowywaniu i opracowaniu zaobserwowanych zjawisk oraz transferze tej wiedzy do praktyki naukowej i gospodarczej.

 

Zapraszamy do współpracy!

REDAKCJA > DOŁĄCZ DO NAS

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl               |              Polityka Prywatności              |              Polityka Cookies