INFORMACJE OGÓLNE

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

Wszystkich zainteresowanych publikacją w czasopiśmie naukowym „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Redakcja przyjmuje do publikacji:

 • recenzje;
 • artykuły;
 • relacje z konferencji oraz seminariów;
 • propozycje wywiadów;
 • przemyślenia Autorów wynikające z doświadczeń praktycznych (np.: praktyczne wykorzystanie wiedzy w prowadzeniu działalności gospodarczej);
 • eseje krytyczne (np.: odpowiedź na jeden z artykułów z poprzedniego numeru);
 • debiuty.

 

Wszelkie nadesłane do Redakcji materiały prosimy przygotować zgodnie z Wytycznymi i przesłać je na adres: biuro@kwartalnikrsk.pl.

Prosimy, by w temacie wiadomości wpisać: Imię i Nazwisko Autora - Tytuł artykułu.

 

Do wiadomości należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Treść artykułu zapisanego w formacie: *.doc lub *docx; oraz poniższe, jeśli zawarte są w artykule:
 2. Rysunki wielotonalne (np.: mapy) zapisane w oddzielnych plikach w formacie: *.jpg, *.cdr, *.tif o rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi;
 3. Pliki graficzne (np.: zdjęcia) zapisane w oddzielnych plikach w formacie: *.jpg, *.cdr, *.tif o rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi;
 4. Wykresy i diagramy zapisane w oddzielnych plikach *.xls lub *.xlsx, (czcionka Times New Roman, wielkość 10, schemat użytych kolorów: czarno-biały);
 5. Tabele i schematy przygotowane w programie Word zapisane w oddzielnych plikach w formacie *.doc lub *docx (czcionka Times New Roman, wielkość 10, schemat użytych kolorów: czarno-biały);
 6. Tabele i schematy przygotowane w programie Excel zapisane w oddzielnych plikach w formach *.xls lub *xlsx (czcionka Times New Roman, wielkość 10, schemat użytych kolorów: czarno-biały).

 

Jeżeli w procesie powstania artykułu zostały wykorzystane specjalistyczne programy komputerowe, prosimy, by je wymienić w treści e-maila oraz przesłać je w takiej formie, by w miarę możliwości dane zostały odtworzone za pomocą powszechnie dostępnych programów np.: Microsoft Office;

 

Uprzejmie prosimy, by rozmiar wysyłanego e-maila nie przekraczał łącznie 10 MB. Jeżeli wiadomość wraz z załącznikami przekracza rozmiar 10 MB prosimy o podzielenie wiadomości na części oraz o numerację nadesłanych e-maili wzorem: Imię i Nazwisko Autora Tytuł artykułu, część 1.

 

Przed wysłaniem wiadomości prosimy o sprawdzenie zgodności treści, tytułu wiadomości i załączników z informacjami umieszczonymi powyżej.

 

Zgłoszenia nadesłanych artykułów są potwierdzane przez Redakcję w terminie do pięciu dni roboczych zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie. Kolejne etapy związane z publikacją artykułu przebiegają zgodnie z procedurą publikacji.

 

Uprzejmie informujemy, że Redakcja nie zwraca nadesłanych artykułów.

 

Wskazówki dotyczące opracowania artykułu do druku znaleźć można w zakładce Wytyczne.

Wszelkie wymagane dokumenty są dostępne w zakładce Oświadczenia.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@kwartalnikrsk.pl.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce Współpraca oraz Dołącz do nas.

DLA  AUTORÓW

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl               |              Polityka Prywatności              |              Polityka Cookies