DESIGN THINKING WEEK

CZĘSTOCHOWA

Kwartalnik „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” objął patronatem medialnym częstochowskie wydarzenie w ramach Design Thinking Week’u organizowane przez Uczelnianą Radę Doktorantów Politechniki Częstochowskiej.

 

Warsztaty odbywające się w dniach 9-10 maja bieżącego roku w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół średnich, studentów oraz doktorantów. Ponadto w festiwalu mogą wziąć udział również do absolwenci uczelni wyższych, pracownicy administracji publicznej, prywatnych przedsiębiorstw, a także wszyscy zainteresowani tematem myślenia projektowego, którzy dostrzegają potrzebę zmian w społeczeństwie. Po pracy na rzecz lokalnych społeczności w roku 2015, tematem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu jest budowanie zaufania społecznego.

 

 

Celem wydarzenia będzie podnoszenie świadomości w zakresie potrzeb i problemów z jakimi na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne. Organizatorzy mają nadzieję, że wypracowane podczas warsztatów rozwiązania aktywizują oraz zlikwidują bariery pomiędzy osobami zdrowymi a osobami niepełnosprawnymi.

 

Design Thinking to metodyka tworzenia produktów, procesów i usług, która skoncentrowana jest na ludziach, na potrzebach użytkownika końcowego, częstym testowaniu stawianych hipotez i poddawaniu ich ocenie. Podstawę do wypracowania innowacyjnych rozwiązań stanowi praca w inter- i multidyscyplinarnym zespole podzielona na etapy, które przedstawia poniższy schemat.

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na Facebook'u oraz na stronie internetowej.

 

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl

PATRONAT MEDIALNY