DEKLARACJA WERSJI

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

• Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 22;

• Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków;

• Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, ul. Radziszewskiego 11, 20-950 Lublin;

• Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. J. Matejki 32/38, 90-237 Łódź;

• Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń;

• Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań;

• Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa;

• Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. K. Szajnochy 10, 50-076 Wrocław;

• Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice;

• Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26, 00-950 Warszawa;

• Książnica Pomorska im. S. Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin;

• Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk;

• Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin;

• Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole;

• Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. J. Kilińskiego 16, 15-950 Białystok;

• Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 39/41, 85-034 Bydgoszcz;

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk;

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Rynek 5, 25-303 Kielce;

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. G. Narutowicza 4, 20-950 Lublin;

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn;

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań;

• Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra.

 

Dodatkowo egzemplarze czasopisma wysyłane są do następujących bibliotek wojewódzkich:

 

• Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa;

• Biblioteka Śląska w Katowicach, pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice;

• Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, 50-116 Wrocław;

• Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, plac Polonii 1, 75-415 Koszalin;

• Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin;

• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej, al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk;

• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. F. Focha 39, 30-119 Kraków;

• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy, ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice;

• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa;

• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz;

• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielku-Białej, ul. Komorowicka 48, 43-300 Bielsko-Biała;

• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, ul: Grodzka 45, 38-411 Krosno;

• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, ul. Wólczańska 202, 90-531 Łódź;

• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, ul. Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz;

• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole;

• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, ul. Jaracza 18 A, 76-200 Słupsk;

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń;

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu, ul. Piastowska 18, 45-081 Opole;

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź;

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce;

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej, ul. Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała;

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków;

• Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy, ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz;

• Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski;

• Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk;

• Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu ocen czasopism naukowych, redakcja kwartalnika naukowego "Rynek – Społeczeństwo – Kultura" uprzejmie informuje, że w związku z równoległą publikacją czasopisma w wersji drukowanej oraz elektronicznej, wersja drukowana (papierowa) stanowi wersję pierwotną.

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, by traktować wersje drukowane czasopisma jako referencyjne oraz informujemy, że wydrukowane egzemplarze można znaleźć w następujących jednostkach naukowych:

CZASOPISMO > DEKLARACJA WERSJI

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl               |              Polityka Prywatności              |              Polityka Cookies