CZŁOWIEK I PIENIĄDZ

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

Pieniądz – materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę od zarania dziejów kształtował postawy społeczne i gospodarcze. Wyjaśnienie funkcji pieniądza w procesie mechanizmów procesów gospodarczych jest kluczem do zrozumienia tego jak funkcjonuje gospodarka w państwie i na świecie. Pieniądz wpływa na stosunki ekonomiczne opierające się na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów. Systemy bankowe i ubezpieczenia wspierają rozwój, ale i powodują ograniczenia. Pieniądz wpływa również na człowieka, jego decyzje, sposób życia, ustalane i realizowane cele, samorozwój. W wielu obszarach człowiek, firma i instytucja podlegają wielopoziomowym wpływom.

 

 

Zapraszamy Autorów do nadsyłania tekstów diagnozujących i analizujących m.in.:

 

 • historia pieniądza
 • pieniądz w społeczeństwie
 • uzależnienie od pieniądza
 • bogactwo i ubóstwo
 • pieniądz jako wartość
 • świat materialny kontra niematerialny
 • konsumpcjonizm
 • minimalizm, w tym finansowy
 • pieniądz jako miernik kategorii realnych
 • kreacja istniejących zasobów pieniądza
 • zobowiązania do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości
 • funkcja stabilizacyjna, alokacyjna, redystrybucyjna
 • konstrukcje i funkcjonowanie kategorii finansowych
 • obsługa finansowych systemów informatycznych
 • miejsce i rola działu finansowego w organizacjach
 • finansowanie rynków
 • finanse publiczne
 • giełda papierów wartościowych
 • waluty europejskie
 • kredyty indywidualne i firmowe
 • bankowość tradycyjna i elektroniczna
 • funkcjonowanie systemu bankowego, produktów i operacji bankowych,
 • zarządzanie ryzykiem bankowym
 • prawo bankowe
 • marketing bankowy
 • marketing finansowy
 • CSR branży finansowej
 • CSR branży ubezpieczeniowej
 • odpowiedzialność banków i instytucji finansowych
 • ubezpieczenia majątkowe i osobowe
 • ubezpieczenia na życie
 • ubezpieczenia emerytalne
 • teoria ubezpieczeń
 • zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym
 • finanse zakładu ubezpieczeń
 • działalność inwestycyjna ubezpieczycieli
 • modelowanie i zarządzanie ryzykiem katastrof
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenia chorobowe
 • ubezpieczenia finansowe i związane z rynkiem nieruchomości
 • analiza rynku ubezpieczeniowego
 • człowiek i pieniądz
 • inne.

 

Na artykuły czekamy do 31 maja 2018 r.

 

Wskazówki dotyczące opracowania artykułu do druku znaleźć można w zakładce Wytyczne.

Wszelkie wymagane dokumenty są dostępne w zakładce Oświadczenia.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@kwartalnikrsk.pl.

DLA  AUTORÓW > ZGŁOŚ ARTYKUŁ > CZŁOWIEK I PIENIĄDZ

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl