COACHING

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

Cechą obecnych czasów jest konieczność nieustannego dokształcania się, dążenia do rozwoju, podnoszenia kwalifikacji, zwiększania zakresu umiejętności, dokonywanie zmian. Gospodarka XXI wieku, to gospodarka oparta na wiedzy, zatem wiedza jest kluczowym czynnikiem wartościującym. Oprócz samoistnej potrzeby doskonalenia się jesteśmy zasypywani informacjami i reklamami, kreującymi konieczność poddania się procesowi szkolenia, naprawy, udoskonalenia, osiągania celów, zmiany. Zarówno jednostki, jak i podmioty, firmy, organizacje, państwa, a nawet całe społeczeństwa podążają tą drogą ku specjalizacji, doskonaleniu, rozwojowi i zmianie.

 

 

Zapraszamy Autorów do nadsyłania tekstów diagnozujących i analizujących m.in.:

 

 • Rozwój firm i organizacji
 • Rozwój osobisty
 • Coaching
 • Trenerzy biznesu
 • Mentoring
 • Doradztwo
 • Terapia
 • Nauczanie
 • Rozwój kompetencji
 • E-learning
 • Rozwój Szkół Wyższych
 • Szkolnictwo i edukacja
 • Uniwersytety III Wieku
 • Komunikacja w rozwoju organizacji
 • Fluktuacja kadr
 • Nowe pokolenia i ich wpływ na rozwój organizacji
 • Zwyczaje i nawyki wpływające na rozwój
 • Rynek szkoleniowy
 • Interaktywny proces szkolenia
 • Doskonalenie on-line
 • Zaspokajanie potrzeb i osiąganie celów
 • Optymalizacja zmiany
 • Globalizacja wiedzy i zmiany
 • Trendy w doskonaleniu
 • Systemy i normy doskonalące
 • Lean, Kaizen, SixSigma, Benchmarking
 • TQM (Total Quality Management)
 • TQC (Total Quality Control)
 • QFD (Quality Function Deployment)
 • Instytucje certyfikujące
 • Finansowanie procesów doskonalenia
 • Human Resources
 • Filozofie zmiany i samorozwoju
 • Religie i wiara w samodoskonaleniu
 • Świadomość i podświadomość w procesie rozwoju i zmiany
 • Umysł i myśli w tworzeniu rzeczywistości
 • Doskonalenie w procesie dojrzewania
 • Zmiany pokoleniowe a potrzeby rozwojowe
 • Wartości w procesie zmiany
 • Kultura i tradycja w postrzeganiu doskonalenia
 • Inne wpisujące się w obszar badawczy.

 

 

Na artykuły czekamy do 30 czerwca 2019 r.

 

Wskazówki dotyczące opracowania artykułu do druku znaleźć można w zakładce Wytyczne.

Wszelkie wymagane dokumenty są dostępne w zakładce Oświadczenia.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@kwartalnikrsk.pl.

DLA  AUTORÓW > ZGŁOŚ ARTYKUŁ > DOSKONALENIE

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl