ARCHIWALNE KONFERENCJE

Rynek - Społeczeństwo - Kultura

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”

 

Konferencja stawiała sobie za cel podjęcie analizy szeroko rozumianych relacji zachodzących pomiędzy rynkiem i kulturą, pomiędzy gospodarką i społeczeństwem. We wszystkich tych relacjach zachodzą na naszych oczach daleko idące zmiany. Po pierwsze, technologia i jej rozwój w istotny sposób zmieniają rzeczywistość nie tylko infrastrukturalną, ale i organizacyjną. Po wtóre, gospodarka – ta powiązana z technologią oraz ta powiązana ze splotem naczyń połączonych we współczesnym świecie nieustannie dostosowuje się do technologii jak i potrzeb ludzi. Po trzecie kultura, która również znajduje się w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z rozwojem technologii, ale i gospodarką. Po czwarte, polityka, która bez mediów nie potrafi istnieć, a sens działania i praktyk kreuje w sposób wirtualny i medialny. Po piąte społeczeństwo jak i ludzie znajdują się nieustannie pod presją nowych wyzwań.

 

Konferencja została podzielona na III bloki tematyczne:

I. Zmiany w technologii

- High-tech – uwarunkowania rynkowe, społeczne i prawne

- Rewolucja ICT i nowe trendy

- Wyzwania organizacyjne dla IT

- E-biznes, e-gospodarka, e-wiedza – nowe formy

II. Zmiany w gospodarce

- Innowacje

- Kulturowe uwarunkowania gospodarki

- Zachowania ludzi na rynkach (rynek przedsiębiorstw, rynek pracy)

- Nowe formy organizacyjne

- Narzędzia dla biznesu w świecie

III. Zmiany w świecie społecznym

- Ekonomia społeczna

- Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

- Spójność społeczna

- Kapitał społeczny

- Organizacje pozarządowe a rynek i polityka.

 

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”

 

W dniu 17 października 2013 r. odbyła się III konferencja naukowa czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (dawniej budynek TVP Opole), przy ulicy Piastowskiej 20 w Opolu. Konferencję otworzył dr hab. Robert Geisler, redaktor naczelny kwartalnika, współinicjator czasopisma. W ramach wstępu przypomniał licznym zgromadzonym główne idee organizowania konferencji naukowych, przedstawił obszary tematyczne poruszanych zagadnień oraz gorąco zachęcił do uczestnictwa w przyszłych jej odsłonach.

 

W czasie trwania konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z 22 wystąpieniami, które obejmowały swoją tematyką obszary wiedzy nauk humanistycznych oraz społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, przedsiębiorczości, marketingu, ekonomii społecznej w ramach CSR, inwestycji społecznych jako wartości dodanej oraz analiz zachowania ludzi na rynkach (w tym m.in. konsumpcyjnych, na rynku pracy, w obliczu migracji zarobkowej).

 

Konferencja została podzielona na IV bloki tematyczne:

 1. Urynkowienie;
 2. Kupno i sprzedaż;
 3. Wyzwania nowych technologii;
 4. Ludzie i programy.

 

 

POBIERZSPRAWOZDANIE

 

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”

 

W dniu 28 lutego 2013 roku w Opolu odbyła się II ogólnopolska konferencja naukowa czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”. Podobnie jak I – inaugurująca czasopismo naukowe – cieszyła się sporym zainteresowaniem, przede wszystkim doktorantów nauk społecznych i ekonomicznych, oraz praktyków, zainteresowanych interdyscyplinarnymi tematami łączącymi problematykę gospodarki, rynku, kultury i szeroko rozumianych kwestii społecznych. II konferencję patronatami objęli: portal dla szkoleniowców „Treco”, niezależny multimedialny portal inwestycyjny „Giełda Inwestora” oraz czasopismo „Logistyka odzysku”.

 

Konferencję otworzył dr hab. Robert Geisler, redaktor naczelny kwartalnika, współinicjator czasopisma. Przypomniał główne idee czasopisma, wokół którego koncentruje się dyskusja naukowa: interdyscyplinarność oraz wzajemne uczenie się od siebie ludzi badających często te same zjawiska, niemniej jednak z różnych perspektyw teoretycznych, metodologicznych i nauk jak ekonomia, prawo, socjologia, nauki o polityce, antropologia kulturowa czy pedagogika i psychologia.

Wartością dodaną konferencji była wymiana myśli pomiędzy światem nauki i światem praktyki. Jest to szczególnie ważne w świecie, kiedy naukowcy nie „zakopali” się w swoich świątyniach wiedzy, wielokrotnie współpracują bądź współuczestniczą w środowisku praktyki.

 

Konferencja została podzielona na IV bloki tematyczne:

 1. Edukacja;
 2. Przedsiębiorczość i praca w Unii Europejskiej;
 3. E-biznes;
 4. Kultura i gospodarka.

 

 

POBIERZSPRAWOZDANIE

 

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”

 

W dniu 25 września 2012 roku odbyła się w Opolu I Konferencja Naukowa inaugurująca czasopismo naukowe i recenzowane pn. „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” zorganizowana przez Agencję Managerską VIP for You. W konferencji brało udział 16 uczestników z różnych ośrodków akademickich kraju reprezentujących m.in. Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Wrocławski.

 

Konferencja odbywała się wokół III głównych zagadnień:

 1. Wiedza i gospodarka;
 2. Kultura i gospodarka;
 3. Kultura organizacyjna i odpowiedzialny biznes.

 

 

POBIERZSPRAWOZDANIE

KONFERENCJE > ARCHIWALNE

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl