PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU

ROZBUDOWA DOMU MATKI I DZIECKA W OPOLU

Zapraszamy do przekazywania 1% dla Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia - rozbudujmy wspólnie Dom Matki i Dziecka w Opolu.

 

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia od 25 lat poprzez swoje specjalistyczne jednostki:

  • Dom Matki i Dziecka
  • Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy
  • Diecezjalną Poradnię Rodzinną

wspiera rodzinę i jej członków w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych.

 

Samotne macierzyństwo, przemoc i alkoholizm w rodzinie, konflikty rodzinne, problemy z poczęciem dziecka, problemy wychowawcze, rozpad rodziny to tylko niektóre z nich. Wspieramy, otaczamy opieką, towarzyszymy osobom, które w danym momencie życia potrzebują zrozumienia, akceptacji i życzliwości.

 

Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia”  – to dewiza, którą dzięki Państwa pomocy możemy przekazywać każdemu, kto zapuka do naszych drzwi.

 

Aby wypełnić PIT i przekazać 1% podatku na rzecz naszych podopiecznych, można pobrać z naszej strony internetowej www.dfoz.pl program e-pity na swój komputer lub wypełnić formularz on-line. W tym roku chcemy zebrane środki przekazać na rozbudowę pawilonu B Domu Matki i Dziecka, dopuszczonego warunkowo do użytkowania z powodu złego stanu technicznego.

 

 

Wszystkim, którzy przekażą 1% na ten cel Serdecznie dziękujemy!

 

W roku ubiegłym objęliśmy pomocą w Domu Matki i Dziecka 34 matek i 43 dzieci. Dzięki pośrednictwu Ośrodka Adopcyjnego 23 dzieci trafiło do rodzin adopcyjnych i zastępczych. Do pełnienia roli rodziców adopcyjnych Ośrodek przygotował 53 osoby. W naszej Poradni Rodzinnej, bezpłatnie, z pomocy prawnej, psychologicznej, poradnictwa rodzinnego, terapii dla uzależnionych i wsparcia w kryzysach w minionym roku skorzystało 238 osób uczestnicząc w 1623 wizytach.

MAPA STRONY

KONFERENCJE

KONFERENCJE > 1 PROCENT

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl